Bekhterev / Spondyloartritt

Spondyloartritt og spondylartropati, eller inflammatorisk ryggsykdom, er en gruppe autoimmune sykdommer som deler visse sykdomstrekk. Fellestrekk er det at de rammes revmatisk betennelse i ryggsøylen, iliosakralleddene og store ledd som hofte, knær og ankler. Bekhterev er det gamle navnet for ankyloserende spondyloartritt, men er fortsatt mye brukt på folkemunne.

Disse sykdommene inngår i gruppa:

  • Ankyloserende spondylitt – radiografisk aksial spondy­loartritt (Bekhterevs sykdom)
  • Udifferensiert spondyloartritt
  • Psoriasisartritt
  • Reaktiv artritt (tidligere kalt Reiters syndrom)
  • Spondylartropati forbundet med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt (enteroartritt)
  • Spondylartropatier hos barn
Symptomer

Spondyloartritt kjennetenges ofte ved inflammatorisk smerte i rygg, bekken, nakke og brystrygg, men kan også ramme perifere ledd. Det er vanlig med morgenstivhet, og det kan være vanskelig å komme ut av sengen. Mange kan rammes av betennelser i senefester. De fleste blir bedre av aktivitet og verre av hvile.

Diagnostisering

Det finnes ingen fast undersøkelse for å bekrefte diagnosen. Revmatologen vil gå gjennom ulike undersøkelser, blodprøver, gentest (HLA-B27), og gjerne røntgen, CT eller MR. Det er satt noen kriterier for å kunne fastslå en diagnose. I tidlig sykdomsfase er det ikke vanlig med funn på røntgen, men mulig det kan synes på MR og CT. Inflammatorisk ryggsykdom uten røntgenfunn er minst like vanlig som de med funn på bildene.

Det tar i dag for de fleste relativt lang tid å bli diagnostisert. Diagnosekriteriene har vært basert på menns symptomer og derfor er kvinner underdiagnostisert, da sykdommen kan ramme annerledes. Vi ser at det tar i gjennomsnitt 6 år for menn å få diagnosen, og kvinner 11 år.

Behandling

Vårt mål er å sammen minske smertene og stivheten og bedre livskvaliteten. Dette gjøres blant annet ved daglige øvelser for å vedlikeholde eller bedre bevegeligheten og styrken. Noen ganger er det aktuelt med benkbehandling for å roe ned smertene for å kunne gjøre øvelser. En annen viktig ting er å redusere stress og bedre søvnen. De aller fleste trenger oppfølging hos revmatolog og eventuelle medisinske behandlinger parallelt.

Unsplash
Erfaring

Da jeg har personlig interesse og erfaring fra denne diagnosen så er det blitt noe jeg har engasjert meg ekstra i. Jeg har dermed etter hvert behandlet mange personer med ulike former for spondyloartritt eller som er under utredning. Jeg har gruppetimer med tilrettelagt styrketrening og yoga for personer med spondyloartritt.