Rehabilitering etter en generell ortopedisk operasjon kontra keisersnitt

Dette er et eksempel på oppfølging etter en normal ortopedisk operasjon kontra keisersnitt. Galskap? 🤯

Og dette er ikke engang på detaljnivå..

Som fysioterapeut var jeg sjokkert over mangelen på oppfølging etter keisersnittet. Jeg visste det var lite, men ikke så lite som det var. Jeg fikk ingen informasjon på sykehuset om hva jeg kunne gjøre og ikke. Og det ble ikke tatt hensyn til at jeg nettopp hadde operert, hatt et maraton av en fødsel først og hadde en 4kg nyfødt baby å ta vare på.

Jeg har erfaring fra postoperativt og da var fysioterapeutene tett på med informasjon, tips og øvelser hver dag frem til utreise. Så dro de hjem til oppfølging lokalt. Det er ekstremt langt fra dette til det jeg opplevde. Er det bare fordi fødsel er naturlig?

Jeg lette etter informasjon og retningslinjer i de offentlige sykehusene, men fant lite. På tilsvarende operasjoner var det mye mer info. Det finnes altså ikke pasientinformasjon for akutte keisersnitt og i retningslinjene til barsel står det fint lite. Hva er årsaken?

Er det fordi keisersnitt er en «lett utvei»? Fordi dette er kvinnehelse?

Det er på tide å anerkjenne de kvinnene som har født via keisersnitt og gi dem den støtten og oppfølgingen de fortjener.

For å høre mer lytt til @engleroghormoner episode 104.
Og følg @barselopproret

#keisersnitt#barselopprøret#norskekvinnerssanitetsforening#keisersnittfødsel#barsel#jegføderikkealene#kvinnehelse#kvinnehelsefysio#oppfølgingibarsel#fysioterapi#csection#csectionrecovery

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s